Chính sách dữ liệu

Chính sách này mô tả thông tin mà chúng tôi xử lý để hỗ trợ FinFin và các sản phẩm cũng như tính năng khác do FinFin cung cấp.

Chúng tôi thu thập những loại thông tin nào?

Để cung cấp Sản phẩm của FinFin, chúng tôi phải xử lý các thông tin về bạn. Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào cách bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Khi bạn dùng các ứng dụng sau:

  • Ứng dụng Rating: Chúng tôi thu thập những dữ liệu mà bạn đã đánh giá, bình luận với các dịch vụ.

Những hoạt động và thông tin do bạn và người khác thực hiện/cung cấp.

  • Thông tin và nội dung bạn cung cấp. Chúng tôi thu thập nội dung, thông tin liên lạc và các thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Các hệ thống của chúng tôi tự động xử lý nội dung cũng như thông tin liên lạc mà bạn cung cấp.

  • Cách sử dụng của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.

Thông tin về thiết bị

Chúng tôi thu thập thông tin từ điện thoại được kết nối. Ví dụ: chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được về cách bạn dùng Sản phẩm của chúng tôi trên điện thoại để cá nhân hóa tốt hơn nội dung hoặc tính năng bạn thấy khi sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, hoặc để đo lường xem liệu bạn có thực hiện hành động đối với quảng cáo mà chúng tôi hiển thị cho bạn trên điện thoại.
Thông tin chúng tôi thu được từ các thiết bị này bao gồm:

  • Dữ liệu từ cài đặt thiết bị: thông tin bạn cho phép chúng tôi nhận thông qua cài đặt thiết bị mà bạn bật, chẳng hạn như quyền truy cập vào vị trí GPS, máy ảnh hoặc ảnh của bạn.

Thông tin từ đối tác.

Nhà quảng cáo, nhà phát triển ứng dụng và nhà phát hành có thể gửi thông tin cho chúng tôi qua công cụ kinh doanh trên FinFin mà họ sử dụng. Các đối tác này cung cấp thông tin về hoạt động của bạn bên ngoài FinFin - bao gồm thông tin về thiết bị của bạn, trang web bạn truy cập, giao dịch mua hàng bạn thực hiện, quảng cáo bạn xem và cách bạn sử dụng dịch vụ của họ - cho dù bạn có tài khoản FinFin hay không hoặc đã đăng nhập FinFin hay chưa.Các đối tác nhận dữ liệu của bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của họ hoặc thông qua bên thứ ba cộng tác với họ. Chúng tôi yêu cầu mỗi đối tác này đều phải có quyền thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu của bạn một cách hợp pháp trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu nào cho chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin này như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin mình có. Đồng thời, chúng tôi sử dụng những thông tin này để cung cấp và hỗ trợ Sản phẩm của FinFin và các dịch vụ có liên quan như mô tả trong điều khoản của FinFin. Dưới đây là cách thực hiện:

  • Thông tin trên Sản phẩm và thiết bị của FinFin: Chúng tôi kết nối thông tin về hoạt động của bạn trên những thiết bị và Sản phẩm khác nhau của FinFin để mang lại trải nghiệm nhất quán và phù hợp hơn trên tất cả các Sản phẩm của FinFin mà bạn sử dụng, bất kể nơi bạn sử dụng.

  • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để phát triển, thử nghiệm và cải thiện Sản phẩm, chẳng hạn như bằng cách tiến hành khảo sát và nghiên cứu, cũng như thử nghiệm và khắc phục sự cố các tính năng, sản phẩm mới.

Cải thiện độ an toàn, tính toàn vẹn và bảo mật.

Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để xác minh tài khoản và hoạt động, chống hành vi có hại, phát hiện và ngăn chặn spam cũng như các trải nghiệm tiêu cực khác, duy trì tính toàn vẹn của Sản phẩm, đồng thời cải thiện độ an toàn và tính bảo mật trên và ngoài Sản phẩm của FinFin.

Chia sẻ với các đối tác bên thứ ba

Chúng tôi hợp tác với các đối tác bên thứ ba là những người giúp chúng tôi cung cấp và cải thiện Sản phẩm của mình hoặc những người sử dụng Công cụ kinh doanh trên FinFin để phát triển doanh nghiệp của họ. Mục đích của chúng tôi là để vận hành các công ty của mình và cung cấp dịch vụ miễn phí cho mọi người trên toàn thế giới. Chúng tôi không bán bất cứ thông tin nào của bạn cho bất kỳ ai và sẽ không bao giờ làm như vậy. Ngoài ra, chúng tôi còn áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt đối với cách đối tác có thể sử dụng và tiết lộ dữ liệu chúng tôi cung cấp. Dưới đây là các loại bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin:

Các đối tác sử dụng dịch vụ phân tích của chúng tôi.
Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết và số liệu thống kê tổng hợp để giúp mọi người và doanh nghiệp hiểu rõ cách mọi người đang tương tác với sản phẩm của FinFin.

Đối tác cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong Sản phẩm của chúng tôi.
Khi bạn đăng ký nhận nội dung phải trả phí hoặc mua mặt hàng nào đó từ người bán trong Sản phẩm của chúng tôi, người sáng tạo nội dung hoặc người bán đó có thể nhận được thông tin công khai của bạn và các thông tin khác mà bạn chia sẻ với họ, cũng như thông tin cần thiết để hoàn thành giao dịch, bao gồm cả chi tiết liên hệ và giao hàng.

Nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ.
Chúng tôi cung cấp thông tin và nội dung cho các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ công việc của chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phân tích cách mọi người sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, cung cấp dịch vụ khách hàng, hỗ trợ thanh toán hoặc tiến hành khảo sát.

Làm cách nào để quản lý hoặc xóa thông tin về tôi?

Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng truy cập, sửa đổi, sao chép và xóa dữ liệu của mình.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cho đến khi không còn cần cung cấp dịch vụ và Sản phẩm của FinFin nữa hoặc cho đến khi tài khoản của bạn bị xóa, tùy trường hợp nào xảy ra trước. Tùy theo từng trường hợp, chúng tôi sẽ quyết định dựa trên những yếu tố như bản chất của dữ liệu, lý do thu thập và xử lý dữ liệu, cũng như các nhu cầu lưu giữ vì mục đích hoạt động hoặc pháp lý có liên quan.

Chúng tôi thông báo về sự thay đổi chính sách này như thế nào?

Chúng tôi sẽ thông báo những thay đổi tới chính sách và cho bạn cơ hội xem lại chính sách trước khi lựa chọn tiếp tục sử dụng các sản phẩm của chúng tôi.

Cách liên hệ với FinFin khi có thắc mắc

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hoạt động của quyền riêng tư trên FinFin. Nếu có thắc mắc về chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email:

Email: contact@finfin.world