Trợ lý

FinFin là trợ lý cá nhân

Hỗ trợ đa lĩnh vực

Từ tài chính, đầu tư, giáo dục, y tế, giải trí, việc làm v.v...

Dễ sử dụng

Với giao diện Chatbox đơn giản, tiện ích và thân thiện